HAYMANA ZİRAAT ODASI

Suyu Sıcak, Havası Sert, İnsanı Mert; Haymana

2015 YILI ÇKS BAŞVURU SÜRESİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Eklenme Tarihi: 11/02/2016

2015 YILI ÇKS BAŞVURU SÜRESİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR.

11 Şubat 2016 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 29621

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(11) Başvuru yapılan alan için tarımsal sulamada elektrik kullanan çiftçilerden abone numarasını gösterir son bir ay içinde alınmış belge istenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) 2015 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 29/2/2016 tarihinde sona erer.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;
a) 2 nci maddesi 30/6/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/5/2014

29012

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/12/2014

29221 (Mükerrer)

 

Başkanımız
Halil İbrahim Balıkçı
Gelişmelerden Haberdar Olun
İstatistikler
Aktif Ziyaretçi : 1
Dün Tekil : 30
Bugün Tekil : 16
Toplam Tekil : 74799