HAYMANA ZİRAAT ODASI

Suyu Sıcak, Havası Sert, İnsanı Mert; Haymana

Yeni Hal KanunuHal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal KonseyiYönetmeliği Hk

 “Sebzeve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” 26 Mart 2010 tarihi itibarıyla Resmi

Gazete’de yayımlanmıştır. Ülkemizde yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi, 5957 sayılı Kanun hükümleri kapsamında yürütülecektir.

           5957 sayılı Kanun’un uygulanması amacıyla “Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik”11 Temmuz 2012
tarih, 28350 sayılıResmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

           Yönetmelikte, hal hakem heyetinin kuruluşu, görev ve yetkileri, kararları, bu kararlara karşı yapılacak itirazların şekil ve süresi, üyelerinin belirlenmesi ile bunların nitelikleri
ve görev süresi, üyeliğin sona ermesi, Toptancı Hal Konseyinin oluşumu, görevleri, toplantı ve çalışma esasları, üyelerinin sayı ve nitelikleri ve hal hakem heyeti ile Toptancı Hal Konseyine ilişkin ilişkin hususlar yer almaktadır.

           Hal Hakem Heyeti

Hal hakem heyeti, üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmakla görevli ve yetkili kılınmıştır.

           Hal hakem heyeti, mülki idare amirinin onayı ile başkan ve üyelerden oluşur. Heyetin başkanlığı, illerde il müdürü veya en az şube müdürü seviyesinde görevlendirilecek bir müdürlük personeli, ilçelerde ise kaymakam veya görevlendireceği bir kamu görevlisi tarafından yürütülecektir.

Hakem heyetinin başkan dışındaki üyeleri,

Gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğünün görevlendirdiği konuyla ilgili bir müdürlük personeli,

         Belediyenin görevlendirdiği konuylailgili bir belediye personeli,

         Baronun görevlendirdiği baroya kayıtlı bir avukat,

         Ziraat odasının görevlendirdiği odaya kayıtlı bir sebze veya meyve üreticisi,

         İlgili mühendis odasının görevlendirdiği odaya kayıtlı bir mühendis,

         Ticaret ve sanayi odasının görevlendirdiği sebze veya meyve ticaretiyle uğraşan odaya kayıtlı bir meslek
mensubu,

         Esnaf ve sanatkârlar odaları birliğinin görevlendirdiği sebze veya meyve ticaretiyle uğraşan odaya kayıtlı
bir meslek mensubu,

        En fazla üyeye sahip tüketici örgütünün üyeleri arasından seçtiği bir temsilci,

         Komisyoncu veya tüccarların ayrı ayrı ya da birlikte oluşturduğu, federasyonlara üye derneklerden en fazla üyeye sahip
olan derneğin üyeleri arasından seçtiği bir temsilciden oluşmaktadır.

         Hakem heyeti üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyeler, aynı hakem heyetinde üst üste en fazla iki dönem görev
yapabilir. Toplantılar, her ayın birinci ve on altıncı gününde yapılır. Hakem heyeti üyeleri ile raportörlere, katıldıkları her toplantı için huzur hakkı ödenecektir.

Başkanımız
Halil İbrahim Balıkçı
Gelişmelerden Haberdar Olun
İstatistikler
Aktif Ziyaretçi : 1
Dün Tekil : 30
Bugün Tekil : 16
Toplam Tekil : 74799